– CNC
– piec do laminowania szkła
– fazowarka prostoliniowa
– fazowarka do łuków
– szlifierka
– linia do zespalania szkła
– stół do rozkroju szkła monolitycznego
– stół do rozkroju szkła laminowanego